Simulácie v PSPICE

Zapojenia operačných zosilňovačov


Ciele experimentu T9-1: Invertujúce zapojenie operačného zosilňovača

 1. Zistiť JS pracovné body v operačnom zosilňovači.
 2. Overiť hodnoty zosilnenia invertujúceho zosilňovača s operačným zosilňovačom.


Zapojenie
        obvodu T9-1

Úlohy

 1. Otvorte T9-1.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu pomocou JS analýzy (Bias point). Tieto hodnoty overte analyticky.
 2. Zistite zosilnenie pomocou AC analýzy prenosovú charakteristiku zosilňovača. Zmeňte hodnoty odporov v spätnej väzbe.
 3. Pomocou prechodovej analýzy (.TRAN analysis) zistite odozvu na impulzný priebeh na vstupe.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T9-1.zipCiele experimentu T9-2: Neinvertujúce zapojenie operačného zosilňovača

 1. Zistiť JS pracovné body v operačnom zosilňovači.
 2. Overiť hodnoty zosilnenia neinvertujúceho zosilňovača s operačným zosilňovačom.


Zapojenie
        obvodu T9-2
 
Úlohy

 1. Otvorte T9-2.opj a vo svojej verzii zistite hodnoty pracovných prúdov a napätí obvodu pomocou JS analýzy (Bias point). Tieto hodnoty overte analyticky.
 2. Zistite zosilnenie pomocou (.AC analýzy) frekvenčnú prenosovú charakteristiku zosilňovača.
 3. Pomocou prechodovej analýzy (.TRAN analysis) zistite odozvu na impulzný priebeh na vstupe.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T9-2.zipCiele experimentu T9-3: Zapojenie operačného zosilňovača ako integrátora

 1. Naštudujte princípy práce operačného zosilňovača ako integrátora.
 2. Ako sa bude chovať integrátor bez odporu R1 vplyvom nenulového ofsetu operačného zosilňovača.
 3. Ako paralelný odpor paralelne k integračnému kondenzátoru C1 ovplyvní priebeh na výstupe integrátora s operačným zosilňovačom.
 4. Ktorý odpor určuje časovú konštantu integrátora.

Zapojenie obvodu T9-3

Úlohy

 1. Otvorte T9-3.opj a vo svojej verzii zistite priebehy výstupného napätia pomocou prechodovej analýzy (.TRAN analysis) zistite odozvu na impulzný priebeh na vstupe.
 2. Zmeňte odpor R2 na zistenie jeho vplyvu na tvar výstupného priebehu.
 3. Zistite zosilnenie pomocou (.AC analýzy) frekvenčnú prenosovú charakteristiku integrátora.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T9-3.zip


Ciele experimentu T9-4: Zapojenie operačného zosilňovača ako usmerňovača

 1. Naštudujte princípy práce operačného zosilňovača ako usmerňovača.
 2. Posúdenie vplyvu operačného zosilňovača na potlačenie kolena v prenosovej charakteristike jednoduchého usmerňovača
 3. Ako spätnoväzobný odpor ovplyvňuje JS prenos usmerňovača s operačným zosilňovačom.


Zapojenie
        obvodu T9-4

Úlohy

 1. Otvorte T9-4.opj a vo svojej verzii zistite priebehy výstupného napätia pomocou prechodovej analýzy (.TRAN analysis) ako odozvu na harmonický priebeh na vstupe.
 2. Zmeňte pomer odporov R2: R3 a pozorujte vplyv tohto pomeru na hodnotu špičkového napätia výstupného priebehu.

Projekt v PSPICE na prevzatie: T9-4.zipManuál pre prácu s PSPICE