E-LAB

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Významným cieľom projektu je zefektívnenie využitie drahej meracej techniky aj mimo času rozvrhovaných experimentálnych cvičení. Ďalšou výhodou je zníženie rizika poškodenia tejto prístrojovej techniky neodbornými postupmi ktoré sú z dôvodov malých skúseností študentov v laboratóriach veľmi časté. Tiež fakt naplnenia bezpečnostných predpisov pre prácu s elektronickými zariadeniami časovo obmedzoval možnosť prístupu študentov do laboratórií len na dobu keď tam bol prítomný odborný personál. E-LAB vzhľadom na svoju hardvérovú nezávislosť na strane užívateľa a využitie iba štandardného prehliadača web stránok, bude otvorený aj pre širokú verejnosť s prístupovými právami od Technickej univerzity v Košiciach po celý čas.

Projekt E-LAB pre každý jeden predmet z elektroniky bude pozostávať z troch častí.
  • Výklad teórie a samooverenia znalostí študentmi s použitím nástrojov e-vzdelávania.
  • Softvérový nástroj na simuláciu chovania študovaných obvodov prenositeľný na lokálny počítač študenta.
  • Ovládanie reálnych prístrojov vo výukovom laboratóriu cez Internet a uskutočnenie experimentov na reálnym prípravkoch.

Predmety pre ktoré sa v rámci projektu E-LAB vytvoria všetky tri časti s diaľkovo ovládaným prístupom do laboratória sú:
  • Základy elektroniky.
  • Číslicová elektronika.
  • Mikroelektronika.